Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

,,16.октобар“ А.Д. у стечају 1937-2006 Смедерево

Назив фонда: ,,16.октобар“ А.Д. у стечају 1937-2006 Смедерево
Граничне године фонда: 1937-2006
Количина грађе (у метрима): 35.2м
Степен сређености: несређено