Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Матичне књиге Друговац

Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Друговац
Граничне године фонда: 1872-1921
Количина грађе (у метрима): 0.19м

Опис фонда: Доступни су подаци о рођенима у периоду 1872-1903, о венчанима 1881-1921, и о умрлима 1881-1920.