Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
smederevskiarhiv@gmail.com

Фондови после 1945. године

 • Предузеће за откуп и промет на велико „Панонија Воће“ 1954-1962 Смедерево
 • Предузеће за промет индустријском робом „Слобода“ 1948-1959 Смедерево
 • ПУТ „Јединство – хотел Смедерево“ ДД у стечају 1975-2004 Смедерево
 • Савез удружења бораца народноослободилачког рата Среза Смедерево 1950-1967
 • Самоуправна интересна заједница водопривреде 1977-1989
 • Самоуправна интересна заједница дечије заштите 1972-1989
 • Самоуправна интересна заједница за одмор и рекреацију 1978-1985
 • Самоуправна интересна заједница информисања 1976-1986
 • Самоуправна интересна заједница културе 1968-1988
 • Самоуправна интересна заједница образовања 1967-1987
 • Самоуправна интересна заједница социјалне заштите 1978-1989
 • Самоуправна интересна заједница физичке културе 1967-1988
 • Сартид 2000-2010
 • Сервис за обављање превозничке делатности 1969-1974 Скобаљ
 • Скупштина општине Колари 1955-1966
 • Скупштина општине Мала Крсна 1955-1966
 • Скупштина општине Сараорци 1960-1966
 • Скупштина општине Смедерево 1944-1985
 • Скупштина Подунавске међуопштинске регионалне заједнице 1975-1991
 • Скупштина среза смедеревског 1963-1967