Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
smederevskiarhiv@gmail.com

Фондови после 1945. године

 • Смедеревска виноградарска задруга 1951-1952 Смедерево
 • Средњошколски интернат 1949-1952 Смедерево
 • Срески комитет комунистичке партије (савеза комуниста) 1945-1967
 • Срески савез земљорадничких задруга 1947-1955 Смедерево
 • Срески савез ЗЗ, Предузеће за ратарство и механизацију, погон ,,Задругар“ 1952-1961
 • Среско занатско индустријско предузеће ,,1.мај“ 1951-1955
 • Среско занатско предузеће „Занатлије“ 1949-1951 Смедерево
 • Среско откупно предузеће „Пољопривредник“ 1948-1953 Смедерево
 • Среско предузеће за промет пољопривредних производа „Смедеревски град“ 1950-1951 Смедерево
 • Среско семенско предузеће ,,Слога“ Смедерево
 • Среско трговинско предузеће „Партизан“ 1947-1956 Смедерево
 • Среско угоститељско предузеће „Смедеревка“ 1948-1952 Смедерево
 • Среско-млинско предузеће „Смедерево“ 1947-1950
 • Среско-цигларско црепарско предузеће „Црепар“ 1947-1951
 • Стамбена заједница „Лештар“ 1959-1965
 • Стечајна маса Сартид, непотпуна 1999-2004
 • Трговинско предузеће „Моравац“ 1968-1976 Смедерево
 • Трговинско предузеће за промет отпацима на велико „Дунав“ 1956-1965 Смедерево
 • Трговинско предузеће на мало „Равни Гај“ 1954-1959 Смедерево
 • Управа за изградњу путева 1962-1964 Смедерево